63. Merziger Oktoberfest (Beginn)

View Calendar

63. Merziger Oktoberfest startet am 27. September mit der Merziger Schlagernacht – Oktoberfestwoche vom 27. September bis 06. Oktober 2019